مطالب پربیننده:   

تربیت کودک از دیدگاه قرآن، سنت و روان شناسی
شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۲۰:۴۰عنوان انگليسي:   
عنوان عربي:   
نويسنده:    خلیلی، خدیجه
مقطع:    کارشناسي ارشد
رشته گرايش:    علوم قرآن و حدیث
دانشگاه:    دانشگاه قم

استاد راهنما:    دیاری، محمدتقی
استاد مشاور:    توسلی، طیبه
استاد ناظر:   
تاريخ دفاع:    1381
کلمات کليدي:    ،
واحد:   
منابع:
چکيده:
تربیت کودک از دیدگاه قرآن و سنت و روانشناسی موضوعی است که مورد تحقیق قرار گرفته است و سعی شده که تا حد امکان ابعاد مختلف تربیت کودک به صورت سنجش و مقایسه از دیدگاه روانشناسی و اسلامی مورد پژوهش قرار گیرد. منبع اصلی مباحث، قرآن و سخنان پیشوایان دینی در زمینه های مختلف تربیت همراه با نظرات دانشمندان روانشناسی است. در طی این پژوهش روشن می شود گاه در یک مساله دو دیدگاه اشتراک دارند و گاه یکی موید دیگری است.تربیت کودک یکی از مباحث مهم تربیتی است، زیرا پایه شخصیت کامل و صحیح یک فرد در دیگر دوران عمر است در چنین تربیتی همه عوامل در نظر گرفته شده است. قبل از تولد با مرحله انتخاب همسر و مراقبتهای دوران بارداری تا بعد از تولد که مراقبتهای خاص روحی و جسمی لازم دارد . لذا صفات اخلاقی و جسمی زن و مرد در تشکیل یک نطفه دخیل است. تغذیه دوران کدکی در رشد طبیعی و جسمی -روحی یک کودک موثر است. جنسیت در پرورش و توجه به یک کودک نقشی ندارد، بلکه باید وظایف خاص او را در آینده در نظر گرفت و او را تربیت کرد.درامر تربیت پرداختن به یک بعد آن صحیح نیست و لازم است والدین -مربیان واقعی تربیت-با ابعاد مختلف آن آشنا شده و شیوه های صحیح آن را نیز بیاموزند.

 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010