مطالب پربیننده:   

بررسی تعدد و تکرار جرم در فقه امامیه و اهل سنت
سه شنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۰۵:۱۰عنوان انگليسي:   
عنوان عربي:   
نويسنده:    جوکار، مرتضی
مقطع:    کارشناسي ارشد
رشته گرايش:    فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانشگاه:    دانشگاه قم

استاد راهنما:    وزیری فرد، محمد جواد
استاد مشاور:    امیدی فرد، عبدالله
استاد ناظر:   
تاريخ دفاع:    1385
کلمات کليدي:    ،
واحد:   
منابع:
چکيده:
موضوع این رساله بررسی تعدد و تکرار جرم در فقه امامیه و اهل سنت می باشد. این موضوع یکی از موضوعات مهم جزای عمومی و جزء موارد تشدید مجازات می باشد. لذا همواره مورد توجه فقهاء و حقوقدانان بوده است و در واقع اعمال و منظور نمودن آن در مجازت مجرمین می تواند ابزاری برای پیشگیری از وقوع جرم و در نتیجه ایجاد امنیت و آسایش در اجتماع باشد. در این راستا یکی از راه های پیشگیری از وقوع جرم، تشدید مجازات و بر خورد قاطع و شدید با مجرمینی که مرتب باعث سلب آرامش از جامعه می گردند، می باشد. لیکن مجازاتی که برای اینگونه مجرمین در نظر گرفته می شود، می بایست قانونی و در چارچوب قانون باشد به گونه ای که باعث سلب آزادی افراد نگردد. لذا بحث اصل قانونی بدون جرایم و مجازات ها یا همان قاعده قبح عقاب بلا بیان، پیش کشیده می شود که برای واضح شدن مطلب در یک مبحث قاعده قبح عقاب بلا بیان به طور کامل تشریح گردیده است. سپس به بررسی تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی که برگرفته از فقه پویا و کامل اسلامی است، پرداخته ایم. در ادامه تعدد و تکرار در فقه اسلامی و نظام های گوناگون مجازات در تعدد جرم را مورد کنکاش قرار داده ودر این باره نظرهای مختلف را آورده و مبانی آن را در فقه عامه و خاصه بیان نموده ایم، پس از آن قواعد تعدد و تکرار را در قالب مجازات های چهارگانه اسلامی، به طور جداگانه بررسی کرده ایم. در این رساله بخشی را به حدود اختصاص داده و مقررات تعدد و تکرار را در مجازات موجب حد بیان داشته و مبانی فقهی آن را در فقه عامه و خاصه به طور کامل بررسی نموده ایم. در بخش های دیگر همین سیاق را در قصاص و دیات و همچنین در تعزیرات دنبال نموده ایم. از اهم بخش های دیگر این رساله بررسی نظریه جب در مذاهب خمسه، حکم تداخل در حقوق الناس در فقه امامیه و اهل سنت، بررسی تداخل اسباب و مسببات و .... به این امید که پیش از پیش شاهد ترقی و پیشرفت جامعه در پرتو بکارگیری صحیح و استفاده مطلوب از مجازات ها باشیم.

 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010