مطالب پربیننده:   

 
2
2
2016-09
20161114
20161114_082
3
DSC06417
j
k
جلسه رئیس گروره فقه و حقوق قضایی جناب آیت الله حبیبی تبار با انجمن علمی پژوهشی فقه و حقوق قضایی
بررسی علم قاضی و ارزش اثباتی آن در حقوق کیفری ایران
نوشته شده توسط سید محمد ظاهر محمدی   
سه شنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۲۰:۰۶عنوان انگليسي:   
عنوان عربي:   
نويسنده:    فضلی غمروآبادی، احمد
مقطع:    کارشناسي ارشد
رشته گرايش:   
دانشگاه:    دانشگاه تهران

استاد راهنما:    پیمانی، سید ضیاء الدین
استاد مشاور:   
استاد ناظر:   
تاريخ دفاع:    1373
کلمات کليدي:   
واحد:   
منابع:
چکيده:
هدف این تحقیق، تبیین جایگاه علم قاضی و تأثیر آن در اثبات جرم در حقوق کیفری ایران است که با بهره گیری از منابع فقهی و حقوقی و قوانین و مقررات موضوعه و رویه قضایی فعلی مراجع کیفری، مورد تحلیل قرار گرفته است. تحقیق در 3 فصل این عناوین را بررسی کرده است: دلیل و سیر تحولات آن در امور کیفری، تعریف دلیل و انواع آن، تعریف علم، انواع، آثار و نقش آن در امور کیفری، حدود اعتبار علم قاضی و مبانی فقهی آن، حدود اعتبار و جایگاه علم قاضی در حقوق کیفری ایران

 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010