مطالب پربیننده:   

مجازات در جرائم خطئی
شنبه ۱۸ دی ۱۳۸۹ ساعت ۰۰:۴۰


نويسنده:    جعفریان، حسین
مقطع:    کارشناسي ارشد
رشته گرايش:    الهیات، فلسفه و معارف اسلامی
دانشگاه:    دانشگاه آزاد اسلامی

استاد راهنما:    محمد رضا امام جزایری
استاد مشاور:    محمد سپهری

تاريخ دفاع:    1381

تهران مرکزی

چکيده:
هدف پژوهشگر: آشنائی با بحث مجازات ، مفهوم خطا، دیه و احکام خاص آنها می باشد روش نمونه گیری : استفاده گسترده از کتابخانه ها، منابع و مواخذ موجود روش پژوهش : استفاده از کتب مرجع حقوقی ، استفاده از منابع فقهی و فقها طرح پژوهش : این پایان نامه دارای دو فصل که در فصل اول چهار بخش و در فصل دوم سه بخش می باشد و در پایان هم به منابع و مواخذ اشاره شده است نتیجه کلی : در این پایان نامه خطا، مجازات و دیه از دیدگاه مختلف فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است .

 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010