مطالب پربیننده:   

قاچاق انسان ازدیدگاه حقوق بین الملل و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران
دوشنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۲۱:۰۰عنوان انگليسي:   
عنوان عربي:   
نويسنده:    باقرپوریان، محمدحسین
مقطع:    کارشناسي ارشد
رشته گرايش:    حقوق جزا و جرم شناسی
دانشگاه:    دانشگاه تهران

استاد راهنما:    محمد علی مهدوی ثابت
استاد مشاور:    محمد ابراهیم شمس ناتری
استاد ناظر:   
تاريخ دفاع:    1383
کلمات کليدي:    ،
واحد:   
منابع:
چکيده:
از جمله اقدامات غیرانسانی که در این زمان گریبانگیر جامعه بین الملل می باشد مسئله قاچاق انسان است که هر روز نیز نظاره گر افزایش آن می باشیم که توسط سازمانهای جنایتکار بین الملل صورت می گیرد. برای ریشه کن کردن این معضل یک عزم جهانی و همکاری تمامی دولت ها نیاز می باشد. نگارنده این تحقیق به دنبال پاسخ این سؤال است که: 1-آیا اسناد بین الملل موجود توانسته است که در کاهش این پدیده مؤثر باشد؟ 2- تلاش دولتها برای مبارزه با این پدیده تا چه اندازه ای موثر در از بین بردن این جرم بوده است؟ 3- آیا کشور ما ایران نیز دچار این معضل می باشد و قوانین موجود برای مبارزه با این پدیده کافی است؟

 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010