مطالب پربیننده:   

ترجمه شروط معتبره قصاص از جواهرالکلام و تحلیل و تطبیق آن با قوانین جزایی ایران
يكشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۰ ساعت ۲۰:۵۵عنوان انگليسي:   
عنوان عربي:   
نويسنده:    جلیلی، مصطفی
مقطع:    کارشناسي ارشد
رشته گرايش:    فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانشگاه:    دانشگاه قم

استاد راهنما:    امیدی فرد، عبدالله
استاد مشاور:    محامد، علی
استاد ناظر:   
تاريخ دفاع:    1386
کلمات کليدي:    ،
واحد:   
منابع:
چکيده:
یکی از عناوین ممتاز و برجسته در بین مباحث جزائی اسلام، مبحث قصاص است. چرا که دین مبین اسلام با شاخصه عدالت محوری و با تاس ی از قرآن کریم و ایه شریفه (و لکم فی القصاص حیوة یا اولی الالباب) همواره پیروان خود را او لا : از هر گونه تعد ی و تجاوز به حقوق سایرین منع نموده است (ولا تعتدوا ان الله لا یحب المعتدین) ثانیا : در صورت تعد ی به حریم، اعم از جان،مال، حیثی ت در مقام استیفاء حق، زیاندیده نباید بیش از ضرر وارده، به طرف مقابل خسارت واردکند (فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم) شارع مقدس در برقراری تناسب بین جنایات وارده پا را فراتر نهاده و به وضع شرایط خاصی اقدام نموده است. به طوری که با فقدهر یک از شرایط پیش گفته امکان اجرای قصاص با وصف مجرمانه بودن عمل جانی وجود ندارد.چرا که قصاص به معنای تلافی و جبران کردن مساوی است. این پایان نامه با عنوان صترجمه شروطمعتبره قصاص از جواهرالکلام و تحلیل و تطبیق آن با قوانین جزائی ایران در شش فصل تنظیم یافته است. هدف از تدوین این رساله ارائه یک دوره مباحث تحلیلی جزائی راجع به شرایطقصاص است که ضمن تبیین متن جواهرالکلام از مباحث فقهی علماء معاصر و رویه قضائی محاکم نیز بی نصیب نمانده است. مرحوم صاحب جواهر در شرح کتاب شرایع الاسلام، شرایطقصاص را به شرح ‎1- تساوی در آزادی ‎2- تساوی در دین ‎3- انتفاء ابو ت ‎4- کمال عقل ‎5-محقون الد م بودن بیان داشته اند. از نتایج کلی این پژوهش می توان به جریان قصاص بین مرد و زن با رد فاضل دیه، تساوی دیه مرد و زن در جراحات تا ثلث دیه، قصاص مادر در برابر فرزند، عدم قصاص مجنون و کودک، لزوم معصون الد م بودن مقتول، عدم قصاص مسلمان در برابر اصناف کافر اشاره کرد.

 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010