مطالب پربیننده:   

بررسی جرم جاسوسی در حقوق جزای ایران
شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۲۳:۰۲عنوان انگليسي:   
عنوان عربي:   
نويسنده:    صالحی پور، آویده
مقطع:    کارشناسي ارشد
رشته گرايش:    حقوق
دانشگاه:    آزاد اسلامی تهران

استاد راهنما:    امیرخان سپهوند
استاد مشاور:    محمدصالح ولیدی
استاد ناظر:   
تاريخ دفاع:    1381
کلمات کليدي:   
واحد:   
منابع:
چکيده:
هدف پژوهش : تبیین جرم جاسوسی از لحاظ مفهومی و از دیدگاه حقوق اسلامی و همچنین از دیدگاه حقوق موضوعه کشور، تشریح ارکان تشکیل دهنده این جرم و بیان مجازات آن از دیدگاه حقوق اسلامی و حقوق موضوعه فعلی است روش پژوهش : کتابخانه ای - توصیفی - تحلیلی است ابزار اندازه گیری : بررسی و تحلیل آراآ فقها و همچنین قوانین موضوعه است طرح پژوهش : مقدمه / بخش اول - کلیات / فصل اول - تاریخچه و تحولات قانونگذاری / فصل دوم - ماهیت جرم جاسوسی و رابطه آن با جرم سیاسی / فصل سوم - منابع و اقسام جاسوسی / بخش دوم - تحلیل ارکان سازنده و قواعد کلی مربوطه ، بیان مصادیق و مرجع رسیدگی / فصل اول - عناصر تشکیل دهنده و قواعد کلی / فصل دوم - مصادیق جاسوسی و مرجع صالح رسیدگی / نتیجه گیری نتیجه کلی : جاسوسی از لحاظ مجازات در زمره جرائم مشمول تعزیر محسوب می گردد و از لحاظ سیاسی بودن یا عادی بودن جرم جزآ جرائم عمومی است . طبق قوانین موضوعه ایران تابعیت در تحقق جرم جاسوسی و تشخیص آن از خیانت به کشور موثر نیست . طبق صلاحیتهای سرزمینی ، شخصی و واقعی جرم جاسوسی در صورت ارتکاب در خارج از قلمرو و ایران براساس قوانین کیفری ایران قابل تعقیب می باشد.

 

كليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن علمی و پژوهشی فقه قضایی است و نقل مطالب بدون ذكر منبع غير مجاز مي باشد
مسؤولیت مقالات به عهده نویسنده بوده، درج مقاله به منزله تایید آن نیست
Template name : Alqaza / Template designed by www.muhammadi.org

SMZmuhammadi July 2010